Under 23 år? 

Är du under 23 år och vill hyra lokalen, krävs att en vakt är närvarande hela kvällen. Det kan vara en förälder, annan släkting alternativt vakt från vaktbolag. När du kontaktar oss för hyresförfrågan, skall du kunna uppvisa namn och kontaktuppgifter till denna person. Utan vakt kan du inte hyra lokalerna.

Deposition 

Föreningen förbehåller sig rätten att ta ut depositionsavgift om 2000:-. Efter kontroll av lokalerna, och godkänd städning, återbetalas depositionsavgiften.

Nycklar

Kontakta ansvarig för uthyrningen, tel. 070-582 72 78, för att hämta nycklar till lokalen. Nycklar återlämnas senast kl. 12.00 dagen efter hyresdagen.

Antal Personer 

Max antal personer enligt brandskyddsmyndighet är 140 personer. Maxantal sittande gäster är 115 personer.

Musik 

Tag hänsyn till boende i lägenheten och grannar, spela inte musik efter kl. 02.00.

Fyrverkeriförbud

På grund av brandrisk tillåts inga fyrverkerier. Förbudet gäller Irsta Bygdegård med tillhörande tomt, inklusive grusplan/parkeringar.

Stora salen 

Borden torkas av och läggs tillbaka på avsedd plats under scenen. Stolar travas upp på stolsvagnarna. Golvet sopas och våttorkas.

Scenen 

Sopas och våttorkas. Ridå och draperier ordnas.

Lilla salen 

Golvet sopas och våttorkas. Bord och stolar ställs tillbaka.

Köket 

Slå av kyl och frys efter användande. Ställ dörrarna på glänt. Glas, porslin, bestick, skålar etc. diskas och återställs på sina platser. Spis och bänkar torkas. Golvet sopas och våttorkas.

Diskmaskinen 

Läs anvisningarna noggrant innan bruk.

Entréhallen 

Golvet sopas och våttorkas. Möbler ställs i ordning. För kvarglömda persedlar ansvaras ej.

Toaletter 

Golvet sopas och våttorkas. Toaletter & handfat rengöres, papperskorgar töms & torkas av.

Ytterområde 

Fimpar och skräp plockas upp och slängs. Lekplatsen och grönområdet är privat mark och tillhör inte Irstagården.

Sopor

Sopor sorteras och lämnas till återbruket. Mindre mängd restavfall (en soptunna, ca 150 liter) kan läggas i en av Bygdegårdens soptunnorna märkt ”Bygdegården”. Max en soptunna får fyllas.

Marschaller

Det finns ställ för marschaller i städskrubben. Marschaller får ej placeras på trappan och/eller på handikapprampen.

Avbokning

Avbokning skall ske senast 14 dagar före hyresdagen. Sen avbokning debiteras med 1000:-

Skadegörelse

Bygdegårdsföreningen förbehåller sig rätten att debitera hyresgästen för bristfällig städning och/eller skadegörelse.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Irsta Bygdegårdsförening