Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

Irsta Bygdegård ägs och förvaltas av en ideell förening; Irsta Bygdegårdsförening.

En förutsättning för att kunna fortsätta utveckla och upplåta gården, är förstås medlemmarna. Ett levande föreningsliv skapar förutsättningar för den fortsatta driften av gården, och det är naturligtvis en av anledningarna till att du vill bli medlem i föreningen.Som medlem stöder du föreningsarbetet och har också möjlighet att påverka det.

På årsmötet bjuds alla medlemmar in och medlemmarna väljer då styrelse. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta gården, tillse att den alltid är i bästa skick och naturligtvis i övrigt vara lyhörda för medlemmarnas önskemål och synpunkter. Styrelsen håller möte ca åtta gånger per år, då beslut rörande gården fattas.

Vill du bli medlem?

Bli medlem

Sätt in 150 kr (familjemedlemskap) eller 100 kr (personligt medlemskap) på Plusgiro 63 90 58-7. Kom ihåg att ange för- och efternamn, adress och telefonnummer.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se