Irsta Bygdegård ägs och förvaltas av en ideell förening; Irsta Bygdegårdsförening.

En förutsättning för att kunna fortsätta utveckla och upplåta gården, är förstås medlemmarna. Ett levande föreningsliv skapar förutsättningar för den fortsatta driften av gården, och det är naturligtvis en av anledningarna till att du vill bli medlem i föreningen.Som medlem stöder du föreningsarbetet och har också möjlighet att påverka det. 

 

På årsmötet bjuds alla medlemmar in och medlemmarna väljer då styrelse. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta gården, tillse att den alltid är i bästa skick och naturligtvis i övrigt vara lyhörda för medlemmarnas önskemål och synpunkter. Styrelsen håller möte ca åtta gånger per år, då beslut rörande gården fattas.